Dotacje inwestycyjne dla firm z Małopolski

Dotacje inwestycyjne dla firm z Małopolski

Jeszcze w tym roku (31 grudnia) rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Zostanie on przeprowadzony przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 3.4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego – Dotacje dla MŚP.

Dotacje będą przyznawane firmom planującym inwestycje polegające na rozbudowie zakładu, zakupie urządzeń i oprogramowania oraz utworzeniu sklepu internetowego. Warunkiem przyznania dofinansowania jest wykazanie związku inwestycji z wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź technologii. Innowacje powinny zostać opracowane na jeden ze wskazanych sposobów: samodzielnie, na zlecenie – we współpracy z innym podmiotem (np. jednostką naukową) lub zakupione jako know-how od innego podmiotu. Miarą innowacji jest wykazanie przewag konkurencyjnych danego rozwiązania na tle oferty konkurencji, dostępnej na polskim rynku.

Kosztami objętymi dotacją będą wydatki na:

♦ zakup nowych maszyn i urządzeń (lub leasing finansowy),

♦ zakup oprogramowania,

♦ rozbudowę infrastruktury firmy – roboty i materiały budowlane (do 50% kosztów przedsięwzięcia),

♦ zakup nieruchomości,

♦ wydatki na utworzenie sklepu internetowego (do 30% kosztów przedsięwzięcia).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 25 mln zł. Dofinansowanie dla firm mikro i małych wyniesie 55%, dla firm średnich – 45%.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani większą ilością informacji o naborze dotacyjnym, prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas karty projektu.