Dotacje na innowacje! Pieniądze dla firm na prace B+R wraz z wdrożeniem (1.2.1)

Dotacje na innowacje! Pieniądze dla firm na prace B+R wraz z wdrożeniem (1.2.1)

Przedsiębiorcy z sektora MŚP z woj. małopolskiego stają przed szansą na otrzymanie dotacji na realizację projektów obejmujących prace B+R  wraz z wdrożeniem.

Od 30 listopada 2018 do 19 lutego 2019 można składać wnioski aplikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ B: projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem. Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane przez podmioty z sektora MŚP (samodzielnie lub w partnerstwie / konsorcjum z innymi podmiotami, gdzie liderem jest podmiot z sektora MŚP), zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj.

♦ fazę badawczo-rozwojową

♦ fazę wdrożeniową.

Faza badawczo-rozwojowa obejmuje:

• badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe wraz z możliwością opracowania studium wykonalności

• przygotowanie do wdrożenia.

W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu.

Kiedy?

Nabór wniosków: od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 19 lutego 2019 r.
Konkurs podzielony jest na rundy.
I runda: 30 listopada 2018 r. – 8 stycznia 2019 r.
II runda: 9 stycznia 2019 r. – 19 lutego 2019 r. do godziny 15:00

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund:
♦ Maj 2019 r. dla I rundy
♦ Lipiec 2019 r. dla II rundy

Jakie jest dofinansowanie?

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 zł.

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 000 zł.

Poziomy dofinansowania:

badania przemysłowe:

♦ mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%

♦ średnie przedsiębiorstwa – 60%

eksperymentalne prace rozwojowe:

♦ mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%

♦ średnie przedsiębiorstwa – 35%

studium wykonalności:

♦ mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%

♦ średnie przedsiębiorstwa – 60%

faza wdrożeniowa:

♦ mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%

♦ średnie przedsiębiorstwa – 45%

Wydatki związane z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych – do 50%

Chętnie udzielimy informacji o konkursie i możliwości aplikowania. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza, bądź telefonicznie pod numer 0-12 395 74 00.