Kredyt ekologiczny – dotacja dla firm

Kredyt ekologiczny – dotacja dla firm

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór na Kredyt ekologiczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

Dotacja przeznaczona jest na inwestycje przedsiębiorstw związane z energooszczędnością – w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Nabór trwa do 17 sierpnia 2023 roku.


Forma dotacji:
Wsparcie w ramach projektów stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Niezbędne do wnioskowania o dotację:
Warunkiem złożenia wniosku w ramach kredytu ekologicznego jest wykonanie audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego/audytu efektywności energetycznej oraz otrzymania promesy z banku kredytującego.
Koszt audytu może być kosztem kwalifikowanym pod warunkiem poniesienia wydatku po ogłoszeniu naboru (po 24 maja)

Konieczny warunek do spełnienia:
Inwestycja musi przynieść oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Szerszy opis kosztów jakie można ponieść w projekcie znajduje się w dokumencie do pobrania poniżej. W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji, zapraszamy do kontaktu.