przedsiębiorcy

Tag Archives: przedsiębiorcy

Dotacje na prowadzenie placówek żłobkowych / klubów malucha – zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3

Posted on by Dariusz Duda

W ramach wsparcia na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym ogłoszony został nabór na: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania pomiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach (typ projektu A) tworzenie warunków rozwoju opieki nad dziećmi do lat […]

Bony na innowacje – dotacje na rozwój przedsiębiorstw – tylko do końca grudnia 2020!

Posted on by Dariusz Duda

jedne z ostatnich możliwości dotacyjnych w bieżącej perspektywie

Dotacje dla małopolskich przedsiębiorstw – aktualne nabory

Posted on by Dariusz Duda

Dotacje dla małopolskich firm – aktualne możliwości

Bony na innowacje

Posted on by Dariusz Duda

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór w ramach działania Bony na innowacje (działanie 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego). Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych. Jest to idealna szansa na rozpoczęcie współpracy badawczo-rozwojowej z jednostkami naukowymi bądź centrami badawczo-rozwojowymi. W ramach bonu można także sfinansować certyfikację innowacyjnego produktu/usługi. Dotacje kierowane są dla […]

Badania, rozwój i innowacje na Śląsku!

Posted on by Dariusz Duda

Od 28.04 do 22.06.2017 roku będzie trwał nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach konkursu przyznawane będą środki na dwa typy projektów: A. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej, B. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach (np. przeprowadzenie badań […]

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe w Małopolsce!

Posted on by Dariusz Duda

Dnia 31 marca rozpoczął się nabór wniosków do regionalnego konkursu woj. małopolskiego 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) przedsiębiorstw. W ramach konkursu planowane są trzy rundy naborów: 1. 31.03-16.05 2. 17.05-4.07 3. 5.07-31.08 Dofinansowanie można uzyskać na aparaturę wykorzystywaną do prac B+R, pracę personelu, amortyzację budynków, surowce, materiały, instalacje demonstracyjne i pilotażowe oraz walidację rozwiązań. Środki mogą […]

Konkursy B+R w I kwartale 2017 roku

Posted on by Dariusz Duda

W 2017 roku startuje wiele konkursów zakładających dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz inwestycje w infrastrukturę do celów B+R, taką jak pomieszczenia laboratoryjne oraz maszyny, urządzenia i oprogramowanie służące wypracowaniu nowych produktów lub technologii. Aby wziąć udział w naborze regionalnym, Wnioskodawca musi prowadzić działalność na terenie województwa, w którym stara się o dotacje. Efektem projektu […]

Bony na doradztwo – dofinansowanie usług doradczych dla firm – nabór do końca lutego 2017!

Posted on by Dariusz Duda

Jeszcze w tym roku (31 grudnia) rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w ramach poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacje będą przyznawane firmom z sektora mikro, małych i średnich z terenu Małopolski, działających na rynku dłużej niż 24 miesiące. Wsparcie w ramach bonu na doradztwo zostanie przeznaczone na zakup […]

Projekt: Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce

Posted on by Jakub Hyla

Z przyjemnością informujemy, że w partnerstwie z Powiatowym Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce będziemy realizować projekt w ramach Działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce”, który znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.