W końcu! Nabór dla firm w Małopolsce – B+R i wdrożenie

W końcu! Nabór dla firm w Małopolsce – B+R i wdrożenie

Małopolsce Centrum Przedsiębiorczości w dniu dzisiejszym udostępniło dokumentację dla naboru dla firm pn. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Kiedy można składać wnioski?

nabór rusza 31 lipca i potrwa do 26 września.

Na co można otrzymać dotację?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty na realizację przedsięwzięć kompleksowych obejmujących łącznie komponenty:

a) komponent B+R – prace B+R na rzecz przedsiębiorstw, tj. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych)

b) komponent wdrożeniowy – wdrożenie wyników prac B+R, tj. dotacja na wdrożenie wyników prac B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie innowacyjnego rozwiązania / rozwiązań opracowanych w komponencie B+R

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie kierowane jest do firm MŚP oraz przedsiębiorstw typu small mid-caps.

Jakie są warunki finansowe projektów?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 300 000 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 30 000 000 zł

alokacja przeznaczona na nabór: 114 957 500 zł

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu!