Ochrona i opieka nad zabytkami – konkurs 6.1.1

Ochrona i opieka nad zabytkami – konkurs 6.1.1

Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, parki narodowe i uczelnie.

Nabór do konkursu rozpoczyna się 31 marca.

Dotacją mogą być objęte :

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające przed zniszczeniem oraz roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych – wpisanych do rejestru zabytków woj. małopolskiego
 2. Prace związane z pielęgnacją, konserwacją oraz restauracją zabytkowych parków i ogrodów – wpisanych do rejestru zabytków woj. małopolskiego

A w ramach większej skali :

 • prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru
 • prezentacja dziedzictwa kulturowego np. wystawy
 • rozwój i udostępnianie szlaków kulturowych
 • niezbędne prace wokół obiektu (teren wpisany przy zabytku nieruchomym do rejestru)

Wymagane rezultaty projektu:

 1. Zabytek zostanie zabezpieczony, zostaną wyeksponowane jego wartości kulturowe itp., zostaną wprowadzone nowe funkcje gospodarcze i/lub kulturalne danego obiektu
 2. Nastąpi zapewnienie lub wzrost środków na utrzymanie obiektu w wyniku jego korzystania
 3. Obiekt obięty dofinansowaniem będzie ogólnodostępny
 4. Informacja o obiekcie trafi do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej
 5. Obiekty o funkcji turystycznej (np. hotelarskiej) przejdą proces kategoryzacji i certyfikacji

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej: 12 395 74 66.

WYPEŁNIJ KARTĘ PROJEKTU