Zapytanie ofertowe 1/Aktywator/2016

Zapytanie ofertowe 1/Aktywator/2016

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy świadczenia indywidualnych usług doradczych na rzecz Beneficjentów projektu „Aktywator przedsiębiorczości” realizowanego przez PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

nr wniosku o dofinansowanie RPSW.10.04.01-26-0048/16

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym do pobrania:
Zapytanie ofertowe 1_Aktywator_2016 z formularzem ofertowym