Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy usługi opracowania założeń systemu eksperckiego do diagnozy dojrzałości biznesowej organizacji gospodarczej i kreacji planu jej rozwoju wraz z wykonaniem prototypu takiego systemu Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe wzor-oferty wzor-raportu-z-uslugi    

... Przeczytaj więcej

Projekt: Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce

Z przyjemnością informujemy, że w partnerstwie z Powiatowym Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce będziemy realizować projekt w ramach Działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich...

... Przeczytaj więcej

Wybór wykonawcy

Dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru  wykonawcy usługi doradztwa induwidualnego w ramach projektu „Aktywator przedsiębiorczości” .Zawiadamiamy, że na Wykonawcę wybrano działalność gospodarczą Renata Muszyńska

... Przeczytaj więcej

Zapytanie ofertowe 1/Aktywator/2016

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy świadczenia indywidualnych usług doradczych na rzecz Beneficjentów projektu „Aktywator przedsiębiorczości” realizowanego przez PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. nr wniosku o dofinansowanie RPSW.10.04.01-26-0048/16 Zapytanie ofertowe wraz z...

... Przeczytaj więcej

1.2.3. Bony na innowacje!

Małopolski Przedsiębiorco: Zdobądź dla swojej firmy Bon na innowację i rozpocznij nowy etap działalności swojego przedsiębiorstwa! Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs mający na celu wsparcie małopolskich MŚP, chcących podjąć współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu-ośrodkami innowacji, na...

... Przeczytaj więcej

1.2.2. Dotacje na rozwój działów badawczych dla małopolskich przedsiębiorców!

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór na projekty, dzięki którym małopolscy przedsiębiorcy mogą starać o dotację na inwestycję w: aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności Badawczo – Rozwojowej (B+R) – typ A oraz infrastrukturę centrów naukowo...

... Przeczytaj więcej

1.2.1. Dotacje dla MŚP na rozwój nowych produktów, usług i procesów dzięki wdrożeniom innowacji do przedsiębiorstw!

Jesteś firmą dużą lub MŚP? Działasz na terenie woj. Małopolskiego ? Chcesz rozwinąć swoje przedsiębiorstwo ? Myślisz o wprowadzeniu na rynek nowy lub ulepszony produkt/usługę/proces? Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs na Projekty badawczo – rozwojowe dla małopolskich mikro, małych,...

... Przeczytaj więcej

50% dofinansowania na eksport – nabór od 30 marca

Jeżeli Twoja firma szuka nowych możliwości na światowych rynkach, ma plany eksportowe, chce zaistnieć na targach międzynarodowych, to ma szansę na aż 50% dofinansowania. Już 30 marca rusza nabór wniosków – skontaktuj się z nami! Dotację mają szansę uzyskać...

... Przeczytaj więcej

Ochrona i opieka nad zabytkami – konkurs 6.1.1

Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, parki narodowe i uczelnie. Nabór do konkursu rozpoczyna się 31 marca. Dotacją mogą być objęte : Prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające przed zniszczeniem oraz roboty...

... Przeczytaj więcej