Jakub Hyla

Author Archives: Jakub Hyla

Wybór oferty

Posted on by Jakub Hyla

Dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy usługi opracowania założeń systemu eksperckiego do diagnozy dojrzałości biznesowej organizacji gospodarczej i kreacji planu jej rozwoju wraz z wykonaniem prototypu takiego systemu.   Zawiadamiamy, że na Wykonawcę wybrano Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zapytanie ofertowe

Posted on by Jakub Hyla

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy usługi opracowania założeń systemu eksperckiego do diagnozy dojrzałości biznesowej organizacji gospodarczej i kreacji planu jej rozwoju wraz z wykonaniem prototypu takiego systemu Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe wzor-oferty wzor-raportu-z-uslugi    

Projekt: Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce

Posted on by Jakub Hyla

Z przyjemnością informujemy, że w partnerstwie z Powiatowym Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce będziemy realizować projekt w ramach Działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce”, który znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

1.2.3. Bony na innowacje!

Posted on by Jakub Hyla

Małopolski Przedsiębiorco: Zdobądź dla swojej firmy Bon na innowację i rozpocznij nowy etap działalności swojego przedsiębiorstwa! Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs mający na celu wsparcie małopolskich MŚP, chcących podjąć współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu-ośrodkami innowacji, na rzecz: wdrożenia do prowadzonej działalności gospodarczej innowacji technologicznych (produktowych lub procesowych) lub – uzupełniająco – nietechnologicznych […]

1.2.2. Dotacje na rozwój działów badawczych dla małopolskich przedsiębiorców!

Posted on by Jakub Hyla

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór na projekty, dzięki którym małopolscy przedsiębiorcy mogą starać o dotację na inwestycję w: aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności Badawczo – Rozwojowej (B+R) – typ A oraz infrastrukturę centrów naukowo – badawczych – typ B. w celu tworzenia odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo – rozwojowej, […]

1.2.1. Dotacje dla MŚP na rozwój nowych produktów, usług i procesów dzięki wdrożeniom innowacji do przedsiębiorstw!

Posted on by Jakub Hyla

Jesteś firmą dużą lub MŚP? Działasz na terenie woj. Małopolskiego ? Chcesz rozwinąć swoje przedsiębiorstwo ? Myślisz o wprowadzeniu na rynek nowy lub ulepszony produkt/usługę/proces? Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs na Projekty badawczo – rozwojowe dla małopolskich mikro, małych, średnich i dużych firm, które wraz z jednostką z obszaru nauki chcą przeprowadzić badania przemysłowe bądź […]