dotacja

Tag Archives: dotacja

Dotacje dla małopolskich przedsiębiorstw – aktualne nabory

Posted on by Radek

Dotacje dla małopolskich firm – aktualne możliwości

Konkursy B+R w I kwartale 2017 roku

Posted on by Radek

W 2017 roku startuje wiele konkursów zakładających dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz inwestycje w infrastrukturę do celów B+R, taką jak pomieszczenia laboratoryjne oraz maszyny, urządzenia i oprogramowanie służące wypracowaniu nowych produktów lub technologii. Aby wziąć udział w naborze regionalnym, Wnioskodawca musi prowadzić działalność na terenie województwa, w którym stara się o dotacje. Efektem projektu […]

Bony na doradztwo – dofinansowanie usług doradczych dla firm – nabór do końca lutego 2017!

Posted on by Radek

Jeszcze w tym roku (31 grudnia) rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w ramach poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacje będą przyznawane firmom z sektora mikro, małych i średnich z terenu Małopolski, działających na rynku dłużej niż 24 miesiące. Wsparcie w ramach bonu na doradztwo zostanie przeznaczone na zakup […]

Dotacje inwestycyjne dla firm z Małopolski

Posted on by Radek

Jeszcze w tym roku (31 grudnia) rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Zostanie on przeprowadzony przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 3.4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego – Dotacje dla MŚP. Dotacje będą przyznawane firmom planującym inwestycje polegające na rozbudowie zakładu, zakupie urządzeń i oprogramowania oraz utworzeniu sklepu internetowego. Warunkiem przyznania dofinansowania […]